色即是空qvod色即是空qvod

Welcome to Electrical Services色即是空qvod

Etiam malesuada odio vitae enim malesuada accumsan diam sed.

1,965

Orders Completed色即是空qvod

432

Crew Members色即是空qvod

690

Million Man-hours色即是空qvod

124

Counties Covered色即是空qvod

Copyright © 2017.Company name All rights reserved.厚樸網絡淘寶店網頁模板

“什么人!”夜紫义骤然回身,他声音刚落,眼前忽然金影一晃这个金影度快到了极致,以他霸玄境五级的修为,竟别说看清对方,就连反应都不及,对方已掠过他的视线,来到了冰云众女的前方。

“哈哈,我就是回我的另一个家一趟,又不是和你们二十年前一样是奔赴险地,你们的担心真的完全都是多余的。”云澈一脸轻松加无奈的笑。

冰云众女随之起身,她们看着云澈,眸光中依然带着劫后的凄伤,但对于云澈这个男性宫主,却并没有太多的排斥。三年前,在他作为史上第一个男弟子入冰宫时,引了几乎所有冰云弟子的不解包括宫煜仙。但之后,他为慕容千雪等人打通所有玄关,成就六个惊世骇俗的天灵神脉,再加上以比夏倾月更快的度领悟了冰夷神功,冰云仙宫便没有了对他的排斥和质疑,连戒心也在减弱几个月后,基本都习惯了他的存在。

齐镇沧和段青航虽然对云澈之名如雷贯耳,但未曾见过。但凤非恒,身为凤凰神宗的长老,三年前,他自然就在七国排位战的现场只要是亲身经历那场七国排位战的人,一辈子都不可能淡忘云澈的面孔。

第657章 冰云噩耗(下)

在场的日月神宫之人最弱也是霸皇,最强更是临近帝君后期,却是每一个人的脸上都带着深深的惊恐,冰云众女更是花容失色因为眼前,是可怕到他们根本都无法理解的画面!而这时,夜孤影忽然对着夜翛然一声暴吼:“翛然,快弃剑!!”

“少主息怒。”夜孤影轻声抚慰道:“到了那样的层面,他若是想默默无闻,这世间将根本没有人有能力知晓他的存在。少主可还记得他是如何出现?他的气息本是没有丝毫,却在一瞬间遮天蔽日,他整个人也是在半空之中忽然出现,就连云澈去将他喊出时,也是人与气息忽然完全消失,又忽然出现,少主可知这是为何?”

想要保住冰云仙宫,她唯一能抓住的稻草,就是这冰云仙宫有史以来第一个,也是唯一一个男弟子年仅二十二岁,实力却已步入君玄之境的云澈。

这时,一个急急的脚步声传来。萧云拉着天气第七,快步的冲了过来,还未站稳,萧云就急切的道:“我决定了,我怕要和大哥一起回天玄大6。”

空间玄阵,毫无疑问是天玄大6最高层面的玄阵,纵然是强如四大圣地,要筑起一个空间玄阵都千难万难。它和这庞大的天磐玉神殿一样,是根本不应该出现在冰云仙宫这个层面的东西。

遮天的赤红火焰越来越近,映照着一张张充斥着无尽怨恨和绝望的面孔,一个又一个的人痛苦的闭上了眼睛,等待着死亡和毁灭的降临

一声震世玄雷般的轰鸣完全淹没了所有人的听觉。瞬时,光线变得格外昏暗那绝不是天空忽然多了暗云,而是周围整整数里的土地完全被掀了起来,带着数以十万计的神凰军,被抛向了千丈高空,一时间,天与地仿佛被完全颠覆,地面在崩裂中塌陷,漫天都是漆黑的土地和惊恐嚎叫的神凰军,但这惊恐的嚎叫声只持续了那么短暂的一瞬,他们的身体在这狂暴到极点的重剑风暴中被彻底粉碎,粉碎的比沙尘还有细小。

“撤退!!当然是撤退!!”凤非恒沉声吼道:“难不成,你们还天真的以为几十万大军能与一个帝君境界的人抗衡!!”

和帝君一战?

“你们是谁我不知道,”云澈每个字都沉重如万钧巨石轰在他们胸口:“但我知道你们马上就会是死人!”

所有冰云仙宫的人都在惟独少了夏倾月!

“月璃师叔,这三年,有没有月婵的消息?”云澈犹豫之后,还是问了出来。 他心知会得到肯定回答的希望微乎其微。

“哼哼,我这么温柔善良可爱的美少女,才不会欺负人呢。”天下第七冲着云澈一吐舌头。

“当然不是!”云澈匆忙的拿起苍月的手掌贴在自己的脸上,让她感觉自己身体的温度:“我就在这里,完完整整的在这里你好好看着我,这不是梦。我没有死一直都没有死我的月儿还在等着我回来,我怎么会舍得死”

“大哥,那我们多长时间可以到天玄大6?”萧云有些激动的道。

色即是空qvod